Hình ảnh lễ tổng kết năm học 2016-2017

Hình ảnh lễ tổng kết năm học 2016-2017 tại Mầm non Thiên Hồng

Xin cám ơn quý phụ huynh đã tin tưởng và đồng hành với Mầm non Thiên Hồng trong suốt thời gian qua!