Chuyến đi dã ngoại cuối cùng của hè 2018

Một ngày tuyệt vời của các con tại Vietopia. Các con được trải nghiệm các nghề nghiệp và được hướng dẫn nhiều trò chơi thực tế.
Chuyến đi dã ngoại cuối cùng của hè 2018. Các con học thật giỏi, thật ngoan sang năm học mới cô trò mình đi chơi tiếp nhé!

Trong hình ảnh có thể có: 21 người, mọi người đang cười

Trong hình ảnh có thể có: 17 người, mọi người đang cười

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 6 người

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang ngồi

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, trẻ em và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và trẻ em

Trong hình ảnh có thể có: 2 người

Bình luận